Forside

Thyrre Sørensen Consulting ApS

Pædagogik , Ledelse og Organisationsudvikling

Thyrre Sørensen Consulting ApS er en kursus- og konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med pædagogik, kommunikation, coaching samt ledelses- og organisationsudvikling.

 

Virksomheden løser et hav af opgaver, særligt i dagtilbuds- og skoleregi. Disse spænder fra oplæg, p-dage, arbejdsmiljøopgaver og coaching til store aktionslæringsprojekter hvor hele organisationen arbejder målrettet med en kvalificering af deres tilgang til kerneopgaven - både på gulvet såvel som på det strategiske niveau.

 

Her på siden får du indblik i ydelser, Thyrre Sørensen Consulting tilbyder.

 

Du er altid velkommen til at kontakte en af Thyrre Sørensen Consultings konsulenter - alle opgaver og ydelser skræddersyes altid efter specifikke kundes ønsker og behov.

FRImodellen

Faglig Refleksion og Indsats

 

Ønsker I at arbejde målrettet med at kvalificere jeres løbende refleksioner over jeres daglige praksis og pædagogiske indsatser?

 

Mangler I redskaber til at holde både tid og fokus på opgaven, så I hver gang når frem til en konkret indsats?

 

Ønsker du er ledelses- og facilitering-sredskab, der sikrer, at du kan guide dit personale godt igennem refleksions- og beslutningsprocesser på møder?

 

Så er FRImodellen noget for dig/jer!

 

Modellen fåes i elektronisk form, er udviklet af Thyrre Sørensen Consulting og implementeret i flere afdelinger og dagtilbud i Hjørring, Aalborg og Aarhus kommune.

Stensagerskolen i Aarhus og Nørrebjerg-skolen i Odense har ligeledes valgt at implementere FRImodellen som deres faglige reflekionsmodel.

 

Læs mere om modellen her eller kontakt Inger eller Tea for flere oplysninger.

 

Kvalificeret Selvbestemmelse - KvaS

- en moderne dannelsespædagogik

 

Thyrre Sørensen Consulting har udviklet en særlig tilgang til arbejdet med en moderne dannelsespædagogik i den pædagogiske praksis.

 

En kombination af den nyeste hjerneforskning og Jan Tønnesvangs definition af dannelsesbegrebet 'kvalificeret selvbestemmelse' danner teoretisk fundament og kombineres med anerkendelse og inklusion som grundlæggende pædagogiske principper. Denne kombination sikrer, at vi kommer ind til kernen af både pædagogikken og barnets udviklingspotentiale, hvor der opnås en balance i udviklingen mellem det indre og det ydre hos barnet.

 

Thyrre Sørensen Consulting har været med til at implementere 'kvalificeret selvbestemmelse' i flere afdelinger og dagtilbud - med synlig effekt.

 

Kontakt Inger eller Tea for nærmere oplysninger!

Aktionslæring i hele organisationen?

En effektfuld tilgang til kompetence-udvikling, på alle niveauer!

Se mere HER!

ROBUSTE BØRN - hvordan?

Vi har flere års erfaring i at formidle viden og metoder til at skabe

robuste og livsduelige børn - læs mere her

 

FORÆLDREINDDRAGELSE

Når vi lykkes med at inddrage forældrene og etablere et forpligtende samarbejde om barnets trivsel og udvikling, skabes de bedste vilkår for trivsel og udvikling for det enkelte barn og børnegruppen.

 

- Men hvad vil det sige at 'inddrage'?

 

- Hvordan arbejder vi målrettet med at få pædagogikken ind i dialogen med forældrene som et led i at give dem indblik i barnets udviklingsmuligheder?

 

- Og hvordan tager vi ledelse af forældresamarbejdet på en måde, der skaber lyst og motivation hos forældrene til at tage for barnet og børnegruppen, mens vi bevarer vores fagpersonlige autoritet?

 

Kontakt Tea eller Inger for at høre mere og få skræddersyet en proces, der videreudvikler og kvalificerer jeres inddragelse af forældrene, hvor kerneopgaven er i centrum!

 

SUS materiale

I samarbejde med konsulent Erik Hønge har vi revideret og kvalificeret SUS materialet, så det er afstemt i forhold til den nyeste forskning på 0-6 års området.

 

Klik her for at læse mere!

ARBEJDSMILJØ! Omstruktureringer og effektiviseringer øger arbejdspresset i dagtilbud og skoler. Det kræver rousthed hos både ledere og medarbejder at holde kerneopgaven i centrum og skabe høj kvalitet i hverdagens praksis, mens de på det organisatoriske niveau skal justere, udvikle og integrere nye tilgange der sikrer en bæredygtig praksis for både medarbejdere og børn.

 

Vi har i Thyrre Sørensen Consulting ApS en bred erfaring i at samarbejde med dagtilbud og afdelinger, hvor der er brug for en særlig insats. Måske er der en lodrette tillid er skal genskabes, eller peger forældreundersøgelsen på, at der er dele af samrbejdet der bør optimeres.

 

Vi er vandt til at arbejde på flere niveauer på samme tid, således at der skabes sammenhæng mellem strategi og den daglige praksis på gulvet. Kontakt os for at høre, hvilke muligheder vi ser i netop jeres situation, så vi sammen kan skabe en langtidsholdbar løsning.

SIDSTE NYT!

sept 2017 efterårets opgaver er i fuld gang. Aktionslæring i dagtilbud, arbejdsmiljø opgaver og implementering af vores elevplansmodel til specialskoler - Min Læreplan.

 

Hjemmesiden her, kommer i en ny og forbedret version sidst på året.

 

Kontakt venligt Tea Thyrre SØrensen hvis du ikke finder det du søger.

 

 

feb 2017

opgaverne i 2017 er i fuld gang og der sættes foralvor spot på en tidlig forebyggende indsats i dagtilbud i Aarhus, Randers og Aalborg kommune. Gennem kursusdage, videosupervision og ledersparring gødes og videreudvikles praksis helt tæt på - det er der forskellen skal gøres. Ligeledes er det fokus på at kvalificere samarbejdskulturen i flere dagtilbud ligesom lederansættelser og lederteamudvikling står på opgavelisten.

 

Der er bred interesse for at styrke børns ikke-kognitive færdigheder og den Neuroaffektive udviklingspsykologi

danner teoretisk afsæt for de mange oplæg og supervisionsrunder, hvor særligt barnets følelsesmæssige udvikling er i fokus.

 

 

sept 2016

 

Efteråret er over os og vi er i Thyrre Sørensen Consulting fuldt optagede af at løse efterårets opgaver- Disse spænder vidt, og strækker sig fra afdækning af kommunikationsprofiler for alle medarbejdere i et dagtilbud med opfølgende individuel coaching og fælles P-dag, til forældreoplæg og p-dage, oplæg for 200 pædagoger og ledere om musikkens betydning for udviklingen af kognitive færdigheder og over til udvikling af kompetencemål til specialskoler i Odense.

 

Sideløbende har vi flere børn, forældre og afdelinger, der oplever god effekt af vores tilbud om Sandplay og Hjerneleg, som vi tilbyder som en del af en forstærket indsats.

 

Alle opgaver speialudvikles og designes til de konkrte afdelinger og dagtilbud - og vi oplever at arbejdet i spændingsfeltet mellem fokus på kerneopgave og fokus på medarbejdertrivsel vækker motivationi voksen højde og effekt børnehøjde.

 

marts 2016

 

Der er fart på hos os i 2016 og lige nu er vi optagede af kurser i tidlig forbyggende indsats, udviklingsopgaver i flere afdelinger, samt ledersparring og teamudvikling i dagtilbud.

 

Stadig flere dagtilbud får øjenene op for hvordan stressforebyggende coaching skal hjælpe til at undgå en lægenrevarende sygemelding hos en enkelt medarbejder. Og trænger en hel afdeling til at sætte fokus på arbejdsmiljøet bidrager vi flere steder til udviklende processer, hvor vi tør tale om de svære med nødvendigeproblemstillinger i samarbejdet om kerneopgaven.

 

Et forår i flow - inspirerende og motiverende!

 

december 2015

 

Efteråret er fløjet afsted, og vi er ved at se frem mod 2016. Vi har gennemført et hav af opgaver, der spænder fra aktionslæring i dagtilbud, kurser om tidlig forebyggende indsats i pædagogiske praksis personaleudvikling, kommunikation og samarbejde i personalegrupper. Personlighedstest, konfliktopløsning og kommunikationsstragier i lederteams og flere forældreoplæg om robuste børn.

 

Derudover har flere dagtilbud og familier for alvor fået øjenene op for vores stilbud om Sansyplay og sandkasseværksted for børn der har brug for en særlig støtte.

 

Resultaterne er så gode, at dagtibud vælger at bruge det som en integreret del af den samlet indsats. Læs mere om sandplay her.

 

2016 byder bl.a. på arbejdsmiljøopgaver, kurser i tidligforebyggende indsats med afsæt i Kvalificeret Selvbestemmelse, personaledage og leder sparring.

 

Derudover er vi hyret til at udvikle elevplaner for en stor specialskole i Odense, med fokus på hvordan man kan nedbryde de officielle kompetencemål til læringsmål, der matcher deres målgruppe. Forældresamarbejdet tænkes ind som en integreret del af materialet, så det understøtter en fælles indsats mellem skole og familier. Skolen benytter allerede FRImodellen som sit primære refleksionsredskab og det nye materiale udvikles, så FRImodellen fumgerer som en integreret del.

 

Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan tilbyde netop jeres dagtilbud eller skole.

 

august 2015

 

Så er vi i fuld gang med efterårets opgaver. Aktionslæringsprojekter, p-dage og flere forældreoplæg venter forude. Og samtidig barsler vi med nye kurser. Så følg med her på siden!

 

 

juli 2015

 

1. august åbner vi dørene til nye skønne lokaler i Risskov - tæt på skov og strand. Vi glæder os til at byde jer velkomne i nye dejlige omgivelser!

 

juni 2015

 

En tidlig forebyggende indsats - med synlig effekt!

 

Flere en 350 medarbejdere og ledere fra dagtilbud i Aalborg og Aarhus har nu afsluttet kurser i 'En tidlig forebyggende indsats - med synlig effekt!'. Der har været fokus på det lille barns tilknytnings-mønstre, udvikling af vigtige personlige og sociale kompetencer som empati, samvittighed, udsætte behov, fordybelse, omtanke og impulsstyring, samt konkrete pejlemærker for barnets neuropsykologiske udvikling fra 0-6 år.

 

Det har været en fornøjelse at sende glade og top motiverede kursusdeltagere hjem til deres daglige praksis!

 

Næste step er en god implementering i praksis - rammesat af en god organisering med tydelige samarbejdsaftaler med klare pædagogiske mål.

 

april 2015

 

Kommunikation og samarbejde er på dagsordenen i flere dagtilbud og afdelinger. Vi er med til at skabe et fælles sprog og et fælles afsæt for nye udviklende tilgange til samarbejdet - vores erfaringer er, at relationer og samarbjede skal udvikles gennem kerneopgaven, det giver størst effekt og sikre at relationerne ikke kommer til at overskygge opgaven.

 

februar 2015

 

Så er 2015 godt i gang, og vi oplever stor interesse for vores kurser om tidlig forebyggende indsats - med synlig effekt! Flere dagtilbud i Århus og Aalborg ønsker kurserne skræddersyet til deres organisation. Vi glæder os til at formidle den nyeste viden om tilknytning, relationsarbejde og hjernens udvikling - med særligt fokus på en tidlig forebyggende indsats!

 

januar 2015

 

Godt nytår! Vi glæder os spændende opgaver i de kommende måneder. Lederteamudvikling, stressforebyggende coaching, forløb i afdleinger med fokus på organisering og samarbejde sideløbende med vores to store aktionslæringsforløb der går ind i deres afrundende fase. Spændende - vi glæder os!

 

november 2014

 

SANDPLAY er en særlig tilgang til at arbejde med børns evne til at mærke egne følelser og behov og indgå i udviklinede relationer og legefællesskaber med andre børn og voksne.

 

Vi starter netop nu et udviklingsprojekt, støttet af BUPLs innovasionsfond, hvor vi vil udersøge, hvordan principper fra SANDPLAY kan indgå i den daglige pædagogiske praksis. Følg med her på siden - vi vil løbende opdatere om projektet.

 

Om nyheder:

 

I denne nyhedsboks finder du nyheder for de sidste 6-8 måneder - ønsker du oplysninger om tidligere projekter og nyheder, er du meget velkommen til at kontakte Tea på tea@thyrresoerensen.dk